การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการยืนยัน

$1,000.00

Start Anytime

การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการยืนยัน

เรียนรู้พื้นฐานของการตรวจสอบข้อเท็จจริง

$1,000.00

SKU: IFCN01-21 Category:

$1,000.00

Training five or more people?
Check out our custom training.

เรียนรู้พื้นฐานของการตรวจสอบข้อเท็จจริง การยืนยัน และการหักล้าง และข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องด้านสุขภาพในหลักสูตรที่กำกับตนเองสำหรับนักข่าวชาวไทย

  • ประวัติการตรวจสอบข้อเท็จจริง
  • พื้นฐานของการตรวจสอบข้อเท็จจริง
  • วิธีตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องด้านสุขภาพ
  • เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เปิดเฉพาะนักข่าวไทย